Prijsstijging/Augementation de prix

In overeenstemming met de terzake geldende prijsreglementering, verzoeken wij u rekening te houden met een prijswijziging voor het Unilever Food Solutions assortiment vanaf 01/01/2024. 

Contacteer ons indien u informatie wenst omtrent tarieven en condities.

Conformément à la réglementation en la matière, nous vous prions de bien vouloir tenir compte d’une modification de prix sur la gamme Unilever Food Solutions à partir du 01/01/2024. 

Contactez nous pour plus amples informations sur les tarifs et conditions. 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top