Prijsverhoging Elite vanaf 01/05/2023

De firma Elite heeft vorig jaar als gevolg van stijgende kosten voor o.a. grondstoffen en energie de prijzen verhoogd. Door de gespannen marktsituatie werd Elite geconfronteerd met een sterk gestegen vraag naar Elite producten. Zij hebben daarop geanticipeerd en grondstoffen vast moeten leggen tegen fors hogere prijzen met een onzeker vooruitzicht, dit was sneller dan voorzien. 

Daardoor hadden ze geen andere keuze dan hun prijzen aan te passen waardoor wij ook genoodzaakt zijn om onze verkoopprijzen aan te passen. 

Met ingang van 01/05/2023 zullen wij een prijsverhoging doorvoeren. Het levermoment is bepalend voor de nieuwe prijzen. Alle leveringen op of na 01/05 factureren wij op basis van deze nieuwe prijzen. 

La firme Elite a augmenté ses prix l’an dernier en raison, entre autres, de la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. En raison de la situation tendue du marché, Elite a été confrontée à une forte augmentation de la demande de produits Elite. Ils ont anticipé cela et ont dû sécuriser des matières premières à des prix nettement plus éléves avec des perspectives incertaines, plus rapides que prévu. 

En conséquence, ils n’ont eu d’autre choix que d’ajuster leurs prix, ce qui signifie que nous sommes également obligés d’ajuster nos prix de vente. 

A partir du 01/05/2023, nous appliquerons une augmentation de prix. Le délai de livraison est décisif pour les nouveaux prix. Nous facturons toutes les livraisons à partir du 1er mai sur la base de ces nouveaux prix. 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top