Prijsverhoging La Venezia

Sinds de laatste prijsverhoging is de grondstoffenmarkt niet tot rust gekomen. Integendeel, de prijsverhogingen van de grondstoffen zijn aan de orde van de dag. Daar overheen zijn ook de prijzen van gas en elektra enorm in prijs gestegen en nog steeds grillig van aard. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de prijzen van de nog steeds stijgende grondstofprijzen en energie kosten op korte termijn zullen dalen. Mede door de nog steeds durende oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de verwachting dat de hoge prijzen van nu een langdurig karakter hebben. 

Vanwege bovenstaande zijn wij genoodzaakt om voor de tweede maal dit jaar, ingaande vrijdag 16 september 2022, onze verkoopprijzen aan te passen. Alle bij ons lopende orders zullen wij uiteraard leveren tegen de prijzen zoals die waren op het moment van bestellen. De ontwikkelingen in de wereldmarkt van grondstoffen en energie volgen wij op de voet. 

Wij zullen, wanneer daar reden toe is, onze prijzen daar op aanpassen. 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Depuis notre dernière augmentation de prix, le marché des matières ne s’est pas calmé. Au contraire, la hausse des prix des produits de base est à l’ordre du jour. En outre, lex prix du gaz et de l’électricité ont également grimpé en flèche et sont toujours de nature erratique. A l’heure actuelle, il ne semble pas que les prix des matières premières et les coûts de l’énergie, toujours en hausse, vont baisser de sitôt. En raison également de la guerre toujours en cours entre la Russie et l’Ukraine, les prix élevés d’aujourd’hui devraient s’inscrire dans la durée. 

En raison de ce qui précède, nous sommes contraints d’ajuster nos prix de vente pour la deuxième fois cette année, à partir du vendredi 16 septembre 2022. 

Toutes les commandes en cours chez nous seront bien entendu livrées aux prix en vigueur au moment de la commande. Nous suivons de près l’évolution du marché mondial des matières premières et de l’énergie. Nous adapterons nos prix en conséquence chaque fois qu’il y aura lieu de le faire. 

Estimant que ces informations sont suffisantes, nous restons à votre service.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top