Tarieven sauzen vanaf /tarif sauces du 19-08-2023

Jullie hebben de stijging van de grondstofprijzen meegemaakt. Vandaag hadden we de mogelijkheid om olie te kopen voor de laatste 4 maanden van het jaar tegen een lagere prijs dan onze contracten aan het begin van het jaar, en we willen graag dat jullie hiervan profiteren.

Helaas hebben andere grondstoffen de olietrend niet gevolgd. Eieren zijn terug op de prijs waarvoor we hadden begroot voor 2023, na een stijging in het eerste en tweede kwartaal (door ons betaald), tomaten en suiker zijn sinds september met bijna 10% gestegen en zetmeel en uien blijven gestaag stijgen. Bovendien worden de transportkosten en de loonindexering niet verlaagd en blijven we historisch hoge niveaus voor deze items handhaven.

We hebben altijd de nadruk gelegd op ons koude emulsieproces, met een hoog oliegehalte (tot 80% olie voor onze mayonaises).

Dankzij deze kwaliteit kunnen we u nu prijsverbeteringen aanbieden die we rechtstreeks aan u doorberekenen.

Concreet worden deze prijzen toegepast op alle bestellingen die vanaf 18 augustus binnenkomen.

Binnenkort zullen we gedetailleerde prijzen bekendmaken.

Vous nous avez accompagné dans la hausse des matières. Aujourd’hui nous avons eu l’opportunité de racheter de l’huile pour les 4 derniers mois de l’année à un prix inférieur à nos contrats du début d’année, et nous aimerions vous en faire profiter.

Malheureusement les autres matières premières ne suivent pas la courbe de l’huile. Les œufs retrouvent le prix auquel nous avions budgetisé l’année 2023 après avoir subi une augmentation sur les premiers et 2ème trimestre (prise à notre charge), la tomate et le sucre augmentent de près de 10 % à partir de septembre, l’amidon et les oignons continuent d’augmenter de manière ininterrompue. En outre, le prix du transport et l’indexation des salaires ne seront pas revus à la baisse, et nous continuons à rester à des niveaux historiquement haut sur ces postes.

Nous avons toujours eu soin de mettre en avant notre processus d’émulsion à froid, avec une teneur en huile importante (jusqu’à 80 % d’huile pour nos mayonnaises).

Aujourd’hui cette qualité nous permet de vous apporter des améliorateurs tarifaires que nous vous répercutons directement.

Concrètement, les prix seront appliqués sur toutes les commandes que nous enregistrerons à partir du 18 août.

Nous communiquerons le tarif détaillé par référence prochainement.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top