Tijdelijke wijziging/Changement temporaire Tubes 1L

Door de actuele macro-economische situatie zal onze toeleverancier van de gekende blauwe 1L tubes niet in de mogelijkheid zijn ons deze aan te leveren gedurende een korte periode. 

In samenspraak met enkele van onze belangrijke partners kiezen wij ervoor om onze klanten verder te helpen door deze referenties alsnog aan te bieden, doch in de groene tubes, momenteel enkel gebruikt voor de vinaigrettes. 

De aanlevering van bepaalde tubes in het groen in plaats van blauw zou volgens de berekeningen vanaf eind november 2022 aan de orde zijn en duren tot begin februari 2023. 

Indien u deze aanpassing om één of andere reden niet kan aanvaarden, gelieve ons dit uiterlijk voor 18/11/22 te laten weten zodat wij u deze niet aanleveren. 

Bedankt voor jullie begrip!

En raison de la situation macro-économique actuelle, notre fournisseur des tubes bleus bien connus de 1L ne sera pas en mesure de les fournir pendant une courte période. 

En concertation avec certains de nos partenaires importants, nous avons choisi de pouvoir aider davantage nos cliens en propsant toujours ces références, mais dans les tubes verts, actuellement uniquement utilisés pour les vinaigrettes. 

Selon nos calculs, la livraison de certains tubes en vert au lieu de bleu se ferait à partir de fin novembre 2022 et durerait jusqu’à début février 2023. 

Si pour une raison quelconque vous n’acceptez pas cet ajustement, veuillez-nous en informer explicitement avant le 18/11/2022 afin que nous ne vous le fournissions pas. 

Merci de votre compréhension! 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top